ABS w Czerwonym - ankieta ewaluacyjna

Program profilaktyki przedwczesnej inicjacji seksualnej WŁĄCZ ABS
ANKIETA EWALUACYJNA


W dniach 11-12.12.2012 oraz 09.01.2013 zostały zrealizowane przez Fundację Czyste Serca zajęcia w klasach drugich I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu nad Wisłą. Przeprowadzono łącznie 15 godzin lekcyjnych (po 3 lekcje w każdej z 5 klas). W zajęciach brało udział łącznie 118 uczniów.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali do wypełnienia anonimową ankietę. Składała się ona z 7 pytań zamkniętych i 3 otwartych. Łącznie zebrano 111 ankiet.

CZĘŚĆ I. PYTANIA ZAMKNIĘTE
Zadaniem ankietowanych było wskazanie jednej z trzech wybranych przez siebie odpowiedzi: TAK, NIE, NIE MAM ZDANIA. W poniższej tabelce podano wyniki zbiorcze. Pod każdą z opcji podano łączną liczbę wskazań oraz w nawiasie ich procentowy udział.


TWÓJ KOMENTARZ

CZĘŚĆ II. PYTANIA OTWARTE

Tą część ankietowani wypełniali metodą zdań niedokończonych. Zaproponowano im trzy tematy, rozpoczynające się od słów: „Podczas zajęć:
(Poniżej zebrano większość wpisanych wypowiedzi. Pominięto tylko pojedyncze - niecenzuralne. Zachowano również ich oryginalne brzmienie. Ograniczono się jedynie do retuszu rażących błędów stylistycznych (ortograficznych nie stwierdzono!). Obok każdego wpisu podano liczbę wystąpień podobnego wątku we wszystkich ankietach.

A. najbardziej podobało mi się
(wypowiedzi zostały zestawione w trzech grupach, mających swoją myśl przewodnią podkreśloną tłustym drukiem)

sposób prowadzenia zajęć.
(15)
przyjazna, miła atmosfera. (3)
Wszystko bardzo mi się podobało. (12)
Prowadzący sympatycznie opowiadał. (1)
podejście wykładowcy do słuchaczy i do omawianego tematu. (3)
otwarte rozmawianie na podany temat, jasność przekazywanych treści, ciekawy sposób prowadzenia wykładu. (9)
prezentacja, rozmowa - dyskusja, wyrażanie swoich opinii. (1)
przekaz do umysłów - nie tylko do słuchu, ale także do wzroku. (1)
Nie tylko na poważnie, ale również na wesoło. (2)
dobra komunikacja prowadzącego. (1)
prezentacja, argumentacja, kontakt wzrokowy, poczucie humoru, logiczne argumentowanie. (4)
Treść była przekazywana w interesujący, "luźny" sposób, dzięki czemu lekcja nie była męcząca. (1)
dobre podejście prowadzącego, rzetelne podejście i świetny kontakt z klasą. (1)

sposób przekazu - prezentacje multimedialne. (19)
ilustracje filmami. (9)
pomysłowe ujęcie tematu. (3)
posługiwanie się metaforą np. ścianie kwiatków. (1)
Całe zajęcia były przygotowane w sposób przemyślany. (1)

Tematyka zajęć, (1)
mowa o seksie bezpiecznym. (1)
określenie seksu małżeńskiego oraz nazywanie po imieniu relacji seksualnych. (1)
przedstawienie chorób wenerycznych. (1)
podkreślenie granic współżycia między dwoma osobami. (1)
przedstawienie wad seksu z nie zaufanymi osobami. (1)
skupienie się na psychologicznej części tematu. (1)
podział miłości na etapy, rozróżnienie rodzajów seksu. (2)

B. Przede wszystkim zabrakło mi

Więcej dyskusji, więcej informacji. (1)
rzetelności, właściwego przedstawienia tematu, przedstawienia prawdziwych metod antykoncepcyjnych, obalenia "mitów". (1)
rozmowy o rzeczywiście bezpiecznym seksie, a nie bezpiecznym w sferze uczuć. (1)
zagadnień związanych z tematem i treści nieoczywistych, o których wie małe grono młodzieży, a powinna wiedzieć całość, mało wiedzy praktycznej. (2)
co dokładnie wywołują choroby przenoszone drogą intymną. (1)
zajęć praktycznych. (2)
ciekawszych materiałów filmowych. (1)
brak odpowiednich materiałów video przedstawiających współżycie. (1)
zagadnień dotyczących sposobów zabezpieczeń i ich skuteczności. (2)
konkretnych treści, wszystko się powtarzało kilkakrotnie w trakcie spotkania. (1)
za mało czasu. (1)
Nie dowiedziałam się niczego nowego. (1)
Niczego nie brakowało. (15)
Uważam, że wszystko zostało powiedziane. (1)

(w tej części znalazły się również wpisy, które nie nawiązywały do nagłówka)
Więcej takich lekcji na różne tematy. (1)
Było git. (1)
Super. (1)

C. Sugestie, uwagi

Pokaz opierał się tylko na sferze uczuciowej. która jest indywidualna, a nie na prawdziwej naukowej kwestii antykoncepcji. (1)
Proszę o więcej szczegółów, a nie ogólne omówienie tematu. (1)

(również tutaj znalazły się również wpisy, które nie nawiązywały do nagłówka
Dziękuję. (1)
Brak godnych uwagi uwag. (1)
Bezpiecznej drogi. Powodzenia. Pozdrawiam. (2)

Może Cię zainteresować

Newsletter

Zapisz się do newsletterabądź zawsze na bieżąco!