Rekomendacje

Iwona Skobejko – Piwowar,
Psycholog w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu

"Z całą odpowiedzialnością mogę polecić i zarekomendować projekt fundacji „Czyste Serca” dotyczący profilaktyki przedwczesnej inicjacji seksualnej. Zajęcia prowadzone są w sposób angażujący i ciekawy, z wykorzystaniem różnych metod pracy. Dużym atutem jest dostosowanie sposobu przekazu do stylu komunikowania się współczesnej młodzieży (film, muzyka, animacja), a także wykorzystanie humoru. Nie są to zajęcia „moralizatorskie”, ani czysto informacyjne, techniczne. Ten typ przekazu bowiem do młodych nie trafia. Zajęcia obok informowania o realnych zagrożeniach, oddziałują na warstwę emocjonalno – motywacyjną: zachęcają, prowokują do refleksji, poruszają, wzruszają. Odnoszą się do tego elementu osobowości młodego człowieka, która w jego sytuacji rozwojowej dominuje i ma największy wpływ na realne zachowanie.

Projekt to działanie, które demaskuje nieprawdziwy, instrumentalny obraz seksu prezentowany w wielu mediach i wychodzi naprzeciw rówieśniczej presji na rozpoczynanie współżycia jako koniecznego etapu wchodzenia w dorosłość. Podjęcie inicjacji seksualnej przez młodzież wbrew coraz częściej rozpowszechnionej opinii nie jest konieczne ani do ich prawidłowego rozwoju, ani poczucia satysfakcji. Nie jest też złem koniecznym, na którą dorośli muszą się godzić ze względu na „buzujące hormony”. Wejście w świat seksu z niedojrzałą osobowością nastolatka oznacza często emocjonalne zranienie i uczucie rozczarowania. Nastolatek i tak ma wiele trudnych zadań przed sobą: przemiana tożsamości z dziecka w dorosłego, odnalezienie miejsca w grupie rówieśniczej, ustalenie priorytetów i wartości w życiu, sprostanie oczekiwaniom rodziców i szkoły, poznanie swoich mocnych i słabych stron, zaakceptowanie zmieniającego się ciała. Jeśli dojdzie do tego jeszcze ciągła troska o skuteczną antykoncepcję, nieustanny lęk przed chorobami przenoszonymi drogą płciową i niechcianą ciążą, czasem dylematy moralne i strach przed „nakryciem” ze strony dorosłych, może być to zbyt wiele, by utrzymać psychiczną równowagę.

Projekt „Czystych Serc” przedstawia seksualność w sposób zintegrowany i zachęca do jej rozwoju w kierunku autentycznej miłości. Z własnego doświadczenia wiem, że młodzi ludzie bardzo pragną prawdziwego uczucia, ale ze względu na dominujący trend nierzadko wstydzą się tę tęsknotę ujawniać. Warto jednak ją pielęgnować i pobudzać młodzież do marzeń o czymś wielkim – to bowiem jest motorem ich działań i to tak naprawdę daje im poczucie szczęścia"

Urszula Ruszała,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
w Iwoniczu Zdroju, woj. podkarpackie

"Moje spotkanie z panem Wiesławem Gajewskim i Fundacją Czyste Serca miało miejsc w październiku 2010 roku w Krośnie. Podczas warsztatów zorganizowanych dla nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie zobaczyłam m. in. lekcję pokazową z zakresu profilaktyki przedwczesnej inicjacji seksualnej oraz poznałam atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy uczniom. Widziałam też, że informacje przekazywane przez prowadzącego trafiały do słuchaczy, świadczyło o tym choćby skupienie, oklaski na zakończenie lekcji i powtarzane przez nich przy wyjściu hasło WŁĄCZ ABS. Mnie szczególnie spodobało się włączenie w lekcję znanych utworów muzycznych oraz fragmentów filmów, co bardzo ją uatrakcyjniło i stworzyło ciepłą atmosferę. Ponieważ sama podczas spotkań z młodzieżą miałam okazję wykorzystać fragmenty programu profilaktycznego Włącz ABS i wiem, że spotkały się one z zainteresowaniem z jej strony, dlatego popieram podjętą przez fundację inicjatywę i działania w zakresie profilaktyki przedwczesnej inicjacji seksualnej. Wyrażam nadzieję, że przekazana w ten sposób wiedza wywołuje refleksję młodych ludzi nad własnym stylem życia i postępowaniem."

Może Cię zainteresować

Newsletter

Zapisz się do newsletterabądź zawsze na bieżąco!