Trójwymiarowa płeć człowieka

Płeć przenika całość życia ludzkiego i - podobnie jak ono – zaznacza się ma wiele sposobów. W budowie i funkcjonowaniu ciała wyróżniamy płeć genetyczną, chromatynową, gonadalną, genitalną, hormonalną, itp. Swoiście męskie i żeńskie sposoby działania, profile psychiczne i osobowościowe identyfikujemy jako płeć psychiczną, bądź fenotypową. Ponadto kobiety i mężczyźni spełniają wiele ról społecznych, podlegając kulturowemu modelowaniu aspiracji, dążeń i zachowań.

Liczne oznaki płciowości[1] nie są jednak chmurą luźno powiązanych elementów, lecz wyrastają z podłoża, którym płciowy ktoś. Można to zobaczyć dopiero na obrazie trójwymiarowym. Obecne na pierwszym planie rozliczne cechy płciowe widzimy jako osadzone w podmiotowej głębi. Człowiek ma płeć 3D.

Przy zastosowaniu kryterium personalistycznego staje się oczywistym np. to, że sumy wszystkich cech żeńskich nie da się wymienić na męskie i odwrotnie. Osoba jest bowiem odrębnym od każdego „ty” samostanowiącym „ja”, które nie jest nijakie, ale męskie lub żeńskie.

Jeśli nie mogę być innym mężczyzną niż jestem, to tym bardziej nie mogę być żadną kobietą. A już na pewno nie mogę być mężczyzną i kobietą naraz lub naprzemiennie. W żadnej z takich sytuacji nie byłbym sobą.

Tak oto płciowość wszelkich przejawów życia prowadzi do płciowości podmiotu. Żywy człowiek to płciowy człowiek. Tak jak życie nie jest dodatkiem do człowieczeństwa, tak i płeć nie jest jedynie sumą zjawisk. Życie i płeć idą razem. W człowieku nie można oddzielać tych dwóch wymiarów. Żyjący człowiek jest więc albo mężczyzną, albo kobietą.

 

 

[1] Wg często cytowanej definicji M.Laphimona: „seksualność jest podstawowym elementem bycia człowiekiem przez całe życie" Rozwijając określenie autor podkreśla złożoność zjawiska i wymienia wiele jego przejawów: biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych, historycznych, religijnych i duchowych.

Powyższa prezentacja stara się pokazać, które z ww. cech stanowią osnowę dla pozostałych.

 

Może Cię zainteresować

Newsletter

Zapisz się do newsletterabądź zawsze na bieżąco!